Historia

Hamn4ans dokumentationsprojekt 2012-

År 2012 fyller Svenska Hamnarbetarförbundet och dess avdelning 4 i Göteborg 40 år. I fyra decennier har vår fackförening varit en udda och tämligen stridbar fågel utanför LO och de etablerade fackliga strukturerna. Vår historiedokumentation har utvecklats på samma sätt som vår fackliga verksamhet i övrigt- med begränsade ekonomiska resurser har medlemmar och sympatisörer prövat sig fram och försökt sammanställa vad som hänt under resans gång.

Resultatet är en riktig skatt av dokument, tidningsartiklar, protokoll och foton från livet på kajen och den fackliga kampen. En bråkdel av detta ingår idag i Sjöfartsmuséets permanenta utställning om hamnstaden Göteborg.

Läs mer: Hamn4ans dokumentationsprojekt 2012-

   

Bildarkivet

Hamn4an påbörjar, i samband med förbundets 40-årsjubileum 2012, ett större dokumentationsprojekt. En del av projektet består i att digitalisera och göra avdelningens rika bild- och textmaterial tillgängligt för medlemmar och allmänhet. Bildbanken är ännu knappt påbörjad, men redan nu har avdelningen smygstartat med en liten samling historiska foton som skildrar hamnarbetarnas arbete, konflikter och solidaritetsarbete från 1954 och framåt.

Läs mer: Bildarkivet

   

Kalle Hallgren: Hamnarbetarförbundets historia 1972-1992

Karl Hallgren, före detta förtroendeman för Hamn4an, sammanfattar förbundets historia mellan åren 1972 till 1992.

Läs mer: Kalle Hallgren: Hamnarbetarförbundets historia 1972-1992